Preview

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье

Расширенный поиск

МОЛНИЕНОСНОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА: КАК УЛУЧШИТЬ ПЕРЕНОСИМОСТЬ ВЫНУЖДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В ФАЗУ ФЕРМЕНТНОЙ ТОКСЕМИИ

Полный текст:

Аннотация

У пациентов с прогрессирующим неблагоприятным течением острого панкреатита тяжёлой степени (ОПТС) выполнение ранних операций является последней возможностью повлиять на неблагоприятный исход. Применение методов экстракорпоральной детоксикации (ЭКД) при традиционном хирургическом подходе не позволяет повысить переносимость ранних «вынужденных» операций у пациентов с прогрессирующим неблагоприятным течением ОПТС в связи с поздней элиминацией факторов агрессии, а также с постоянной реабсорбцией ферментативного токсического экссудата из недренированных участков забрюшинного пространства, брюшной полости и сальниковой сумки. Превентивное применение метода ЭКД (плазмообмена) позволяет повысить переносимость ранних операций у пациентов с «молниеносным» течением ОПТС.

Об авторах

Е. А. Корымасов
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Россия

доктор медицинских наук, профессор, 

СамараМ. Ю. Хорошилов
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Россия

аспирант кафедры хирургии ИПО,

СамараСписок литературы

1. Klassifikaciya ostrogo pankreatita: sovremennoe sostoyanie problemy / S.F. Bagnenko, V.R. Golcov, V.E. Savello [i dr.] // Vestnik hirurgii im. I. I. Grekova. – 2015. – № 5. – S. 86–92.

2. Intensivnaya terapiya. Nacionalnoe rukovodstvo / pod red. B.R. Gelfanda, I.B. Zabolotskih. – M., 2017. – 928 s.

3. Korymasov E.A., Horoshilov M.Yu., Ivanov S.A. Abdominalnyj kompartmentsindrom pri pro-gnozirovanii molnienosnogo techeniya ostrogo pankreatita // Infekcii v hirurgii. – 2018. – T.16, № 1–2. – S. 50–51.

4. Rannyaya diagnostika DVS-sindroma u bolnyh s tyazhelym ostrym pankreatitom / E.A. Korymasov, R.M. Dzharar, Yu.V. Gorbunov [i dr.] // Vestnik eksperimentalnoj i klinicheskoj hirurgii. – 2011. – T. 4, № 2. – S. 279–282.

5. Nacionalnye rekomendacii ostryj pankreatit [Elektronnyj resurs] / pod red. V.A. Kubyshkina i dr. // Rossijskoe obshestvo hirurgov; Associaciya gepatopankreatobiliarnyh hirurgov stran SNG. – 2019. – 30 s. – Rezhim dostupa: http://obshestvo-hirurgov.rf/upload/Acute_pancreatitis-2019.doc.

6. Kudryavcev A.N., Kulabuhov V.V., Chizhov A.G. Vybor rezhima gemofiltracii pri sepsise // Obshaya reanimatologiya. – 2016. – № 12 (2). – S. 43-55. – Rezhim dostupa: https://doi.org/10.15360/1813-9779-2016-2-43-55.

7. Taganovich D.A. Multifaktornyj analiz fulminantnoj formy ostrogo pankreatitata // Medi-cinskij zhurnal. – 2007. – № 3 (21). – S. 99–101.

8. Fulminantnyj (molnienosnyj, skorotechnyj, mgnovennyj) ostryj pankreatit. Sushestvuyut li obektivnye kriterii takogo diagnoza? / E.G. Topuzov, Sh.I. Galeev, M.A. Rubcov [i dr.] // Vestnik hirurgii im. I.I. Grekova. – 2012. – T. 171, № 4. – S. 28–32.

9. Horoshilov S.E., Nikulin A.V., Maruhov A.V. Preduprezhdenie razvitiya sindroma poliorgannoj nedostatochnosti v fermentativnoj faze tyazhelogo ostrogo pankreatita // Vestnik Nacionalnogo mediko-hirurgicheskogo Centra im. N.I. Pirogova. – 2014. – № 1. – S. 58–62.

10. Hemofiltration in Patients with Severe Acute Pancreatitis (Review) / G.A. Boyarinov, P.S. Zubeyev, K.V. Mokrov [et al.] // Sovremennye tehnologii v medicine. – 2020. – T. 12, № 1. – P. 105–125. – Режим доступа: http://dx.doi.org/10.17691/stm2020.12.1.14


Для цитирования:


Корымасов Е.А., Хорошилов М.Ю. МОЛНИЕНОСНОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА: КАК УЛУЧШИТЬ ПЕРЕНОСИМОСТЬ ВЫНУЖДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В ФАЗУ ФЕРМЕНТНОЙ ТОКСЕМИИ. Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье. 2020;(3):62-67.

For citation:


Korymasov E.A., Khoroshilov M.Yu. FULMINANT ACUTE PANCREATITIS: HOW TO IMPROVE SURGICAL OUTCOMES IN THE PHASE OF ENZYMATIC TOXEMIA. Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ" (REHABILITATION, DOCTOR AND HEALTH). 2020;(3):62-67. (In Russ.)

Просмотров: 14


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2226-762X (Print)
ISSN 2782-1579 (Online)